Een originele strook uit Tom Poes en de reis naar de Schemerbergen, gepubliceerd in Donald Duck 1962-03 t/m 1962-16. In 1979 in bewerkte (ingekorte) vorm in album verschenen (CW 39467).